C. Poblet i Teixidó, 10 - les Monges Velles - Montblanc

Descripció

La façana del c. Poblet i Teixidó d'aquest edifici està totalment arrebossada excepte la part inferior dreta que és de maçoneria i carreus i hi ha dues arcades apuntades de pedra. A l'esquerra d'aquestes hi ha una portalada amb muntants de pedra amb un escut en relleu a la llinda.
La façana del c. Sant Isidre és pràcticament tota feta de carreus. A la planta baixa d'aquesta façana lateral hi ha dos finestrals geminats amb dos petits arcs ogivals. Al primer pis, a la dreta, s'observa un finestral geminat i, a l'esquerra, un altre finestral tripartit amb arcs trilobats. Sota d'aquests finestrals hi ha una motllura de pedra que ocupa tota la llargada de la façana lateral. Al tercer pis hi ha dues finestres amb arc de mig punt.
Al fons de l'entrada principal es pot veure una arcada de pedra. Al costat, hi ha l'escala, coberta amb una cúpula decorada amb pintures de tema religiós i motllures de guix. A la paret del fons dels baixos es veu una arcada i part d'una segona, tot i que hi ha de ser la resta de l'arcada i l'arrencament d'una tercera que es té documentada.

Ressenya històrica

Segons el cadastre de l'any 1731, en aquest lloc, hi havia un casalot i també un pati, hort o bé corral i formava part d'una casa de 2a. qualitat (juntament amb la de c. Fra Magí Català, 2). La part que toca a l'actual carrer Poblet i Teixidó no es mencionava al citat cadastre.
L'any 1934, les germanes carmelites s'instal·laren al Casal Gardeny, després de les preceptives obres de rehabilitació d'aquest edifici que seria conegut popularment com "Les Monges Velles". Les germanes carmelites s'havien traslladat al casal dels Josa el 12 d'octubre de 1927 després d'abandonar, per manca de salubritat i deficiències estructurals, l'Antic Hospital de Santa Magdalena que havien ocupat des de l'1 de desembre de 1853.
A Cal Gardeny, les germanes van prosseguir la seva tasca educativa fent-se càrrec de l'ensenyament femení i del parvulari de nenes i nens fins el 1969, any en què s'inaugurà un nou complex escolar als terrenys de l'antic camp de futbol, espai que segueix ocupant un col·legi concertat i mixt.
Als anys '90 del segle XX es van iniciar les obres de rahabilitació del Casal Gardeny o "les Monges Velles".
Actualment aquest edifici restaurat és la seu del Restaurant Cal Jordi, entre d'altres funcions.