C. Pla, 14 - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis i planta golfa, situat al carrer Pla.
Façana en mal estat de conservació. Destaca l’escut de la porta d’accés, en arc de llinda, format per la data 1882 damunt dues palmetes dins cartel·la rectangular. També té una segona porta amb un escut amb arc escarser amb data 1887 sota una palmera.

Ressenya històrica

Sense dades.