C. Pla, 12 - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis i planta golfa. Façana restaurada i en bon estat de conservació, de pedra natural. La porta d'accés, formada per un arc escarser adovellat presenta un escut amb la data 1882 i les inicials " A N" a la part superior.

Ressenya històrica

Sense dades.