C. Pla, 02 - Cal Roig - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, situat al carrer del Pla. Façana restaurada, en bon estat de conservació. La planta baixa revestida amb pedra vista i la resta arrebossada amb morter monocapa. La morfologia de la porta situaria la mateixa cap al 1700. Part de la construcció en primera planta queda muntada sobre el passatge de la muralla.

Ressenya històrica

Sense dades