C. Pere Berenguer de Vilafranca, 04 - Montblanc

Descripció

És una part inferior d'un balcó motllurat decorada amb un relleu esculpit. Del conjunt, en destaca la decoració central que representa dos lleons rampants que flanquegen una mena de birret.
La decoració de la part inferior d'aquest balcó és semblant a la del balcó de la casa núm. 2a del mateix carrer.

Ressenya històrica

Sense dades.
L'any 1731 formava part d'una casa que no constava al cadastre.
L'any 1739 aquesta casa va ser comprada per Dr. Joan Coscullana. Al balcó de la casa Carrer Pere de Vilafranca, 02, hi ha gravada la data de 1761 i el nom de l'esmentat doctor.