C. Pere Berenguer de Vilafranca, 02 - Montblanc

Descripció

Aquesta casa té com a base el porxo que cobreix el carrer Desclergue. També, hi ha el com a element a destacar, podem observar el balcó que dóna al carrer Pere Berenguer de Vilafranca, la part inferior del qual està ornamentada i presenta l'any 1761 gravat entre d'altres inscripcions.

Ressenya històrica

Sense dades.