C. Muralla de Santa Tecla - Torre 07 - Montblanc

Descripció

És una torre ensorrada, només se'n conserva la seva base.

Ressenya històrica

Sense dades.