C. Muralla de Sant Jordi - Torre 22 - Montblanc

Descripció

És una torre que té una casa adossada a la seva part posterior.

Ressenya històrica

Sense dades.