C. Muralla de Sant Jordi - Torre 21 - Montblanc

Descripció

És una torre restaurada.

Ressenya històrica

Sense dades.