C. Muralla de Pere III - Torre 19 - Montblanc

Descripció

És una torre restaurada.

Ressenya històrica

Sense dades.