C. Muralla de Jaume II, 48 - Torre 9 - Montblanc

Descripció

Torre en mal estat de conservació, encara que es recognoscible per la seva fisonomia característica.
No s'observen merlets. Una casa abandonada en mal estat ocupa el seu espai interior.

Ressenya històrica