C. Muralla d'Alfons I - Torre 15 - Montblanc

Descripció

L'espai d'aquesta torre està ocupat per una casa que convertí les parets de la torre en laes parets de la casa.

Ressenya històrica

Sense dades.