C. Miquel Alfonso, 03 - Cal Josa - Montblanc

Descripció

L'arrebossat de les façanes, molt mal conservat, deixa entreveure maçoneria i restes de decoració esgrafiada d'estil barroc.
La portalada de l'esquerra de la façana principal té els muntants de pedra i dintell monolític, lleugerament corbat. La peça inferior dels muntants està motllurada. La portalada central també té els muntants de pedra i arc escarser de tres dovelles. Sobre, hi ha un balcó amb els muntants de pedra amb dintell monolític, amb un element decoratiu esculpit on es pot llegir "1799/D E/ JO SA". Les finestres tenen els muntnats de pedra amb dintell monolític, les centrals, i un arc de tres dovelles, les laterals. La porta de la dreta té el dintell de fusta.
Els baixos de la casa tenen voltes d'aresta, separades per arcs formers, que descansen sobre columnes quadrades a la part superior i vuitavades a la meitat inferior, que descansen sobre bases monolítiques octogonals.

Ressenya històrica

Sense dades.