C. Major, 79 - Montblanc

Descripció

Casa feta amb carreus de pedra treballats que té un arc de mig punt amb l'any 1746 gravat a la clau de l'arc.

Ressenya històrica

Sense dades.