C. Major, 75 - Montblanc

Descripció

Hi ha un gran motiu esgrafiat a la part central de la façana amb acabat lliscat. La resta de la superfície de la façana ha estat rascada perquè el dibuix sobresurti. És un esgrafiat modernista, tot i que no és un modernisme exhuberant. Sembla que només hi ha un sol color. Hi ha dues capes d'estucat: la més superficial té un acabat lliscat o més fi mentre l'altra capa és rugosa.

Ressenya històrica

A la planta baixa hi havia a principis del segle XX una sucursal de la Caixa de Pensions.