C. Major, 59 - Montblanc

Descripció

És una casa plurifamiliar reformada segons el projecte de restauració i reforma que va fer l'arquitecte català Cèsar Martinell i Brunet per a Rafael Alfonso Andreu l'any 1944.
La façana del carrer Major es va fer al voltant de l'any 1944, té una elegant tribuna central i els balcons presenten balustres com a baranes. Les façanes dels carrers Hortolans i Josa estan arrebossades amb esgrafiats molt senzills al voltant de les obertures, excepte la part inferior que és de maçoneria amb algun carreu.
De dreta a esquerra de la façana del carrer Hortolans podem observar una porta amb muntants de pedra; una porta amb tarja amb muntants i dintells de pedra; portalada amb arc de mig punt (actualment reconvertida en finestra); una filera vertical de carreus i dues portes més. Al xamfrà que formen els carrers Hortolans i Josa hi ha una mena de torre amb carreus de dalt a baix de les cantoneres.

Ressenya històrica

Segons el cadastre de l'any 1731, la part de casa del carrer Major era una casa de 3a. qualitat. La part del carrer Hortolans, junt amb el C. Ducat, 1- C. Hortolans, 2 (UC 6324507) formaven una altra casa de 1a. qualitat. La part de la cantonada dels carrers Hortolans i Josa, junt amb el carrer Josa, 5 (UC 6324508) i el c. Josa, 3 (UC 6324509) eren un pati, corral o bé un hort.
L'any 1944, Cèsar Martinell va fer el projecte de reforma i restauració d'aquesta casa.
Maties Solé Maseras va restaurar els esgrafiats de la Casa Alfonso (c. Hortolans, 4-6) l'any 1986, mentre es restaurava la totalitat de les façanes dels c. Josa i Hortolans i es va consolidar la porta que té un arc de mig punt.