C. Major, 55 - Ca l'Adrogueret - Montblanc

Descripció

S'ha de destacar d'aquest edifici l'aparador i porta d'accés de fusta, consistents en uns muntants de fusta que sostenen unes llindes on s'hi pot llegir "RAFAEL ANDREU" i "PASTISSERIA ANDREU". Aquests elements són originals pel fet de que no és comú en altres edificis tenir una estructura de fusta ben treballada que, segons els propietaris, data aproximadament de l'any 1916. Aquest edifici també presenta abundants esgrafiats modernistes a les llindes dels balcons i sota la cornisa de la part superior de la façana. L'ornamentació pren com a base les formes derivades del cercle (oval, espirals, semicercles, etc.) i elements vegetals (fulles, fruites, flors, garlandes...). El rascat realitzat per fer l'esgrafiat no és linial, és a dir, no segueix el sistema de la taca basat en un contrast de superfícies. L'esgrafiat està fet a dues capes, sent la capa exterior de color ocre clar lliscada i rascada per formar el dibuix sobre un fons de color marró.

Ressenya històrica

Segons els propietaris, l'estructura de fusta de l'aparador i de la porta d'accés daten aproximadament de l'any 1916.
Segons indica un rebut conservat entre la documentació familiar de la Pastisseria Andreu, els esgrafiats de Ca l'Adrogueret van ser fets l'any 1925 per l'estucador Enrique García, del carrer Concepción núm. 14 de Reus.