C. Major, 36-Cal Joan Sales - Vallclara

Descripció

Casa de pedra restaurada on destaca la porta d'entrada, amb una arcada rebaixada, a la dovella central de la qual hi ha un escut i la data de construcció.

Ressenya històrica

Sense dades.