C. Major, 35 - Vimbodi i Poblet

Descripció

Casa amb façana de carreus a la planta baixa. El rebossat del primer pis i la planta segona impedeix veure si els carreus continuen fins a les plantes superiors. Portalada amb brancals i volta de carreus, molt possiblement d'origen medieval.

Ressenya històrica

Sense dades.