C. Major, 34 - Vimbodi i Poblet

Descripció

Casa molt reformada. L'element interessant és la porta d'accés. A la dovella central hi figura la data de construcció (1762) i el cognom del propietari (Codina).

Ressenya històrica

Sense dates.