C. Major, 33 - Vimbodi i Poblet

Descripció

Casa reformada. L'element interessant és la porta amb brancals de pedra i una gran llinda d'una sola peça.

Ressenya històrica

Sense dades.