C. Major, 24 - Cal Les - Vilaverd

Descripció

Construcció del segle XVIII - XIX molt reformada. L'element més interessant és la façana i concretament la porta d'accés a la vivenda.

Ressenya històrica

Sense dades.