C. Major, 22-Cal Carlets - Rocafort de Queralt

Descripció

Clau de volta d'una porta bastida amb dovelles regulars. S'hi pot veure la inscripció ANY i la data 1789. També hi apareixen dos símbols que representen la dedicació agrícola del propietari com són una rella i un falçó amb escarpell.

Ressenya històrica

Sense dades.