C. Major, 16 - Solivella

Descripció

Es tracta d'una antiga dovella emplaçat en un habitatge de nova planta. L'escut, d'un disseny sobri, presenta la data de 1811 dins una cartel·la.

Ressenya històrica

Sense dades