C. Major, 15 - Ca Peret - Montblanc

Descripció

Ca Peret és una casa que té una llinda amb l'any 1855 gravat. Segons la gent del poble era la casa d'una família benestant que tenia minyones.

Ressenya històrica

Sense dades.