C. Major, 14-Cal Baldrich - Vallclara

Descripció

Casa antiga que destaca per la singularitat de la seva portalada dovellada, en la que hi ha gravada un escut religiós i la data 1610. Les llindes de la porta i del finestral estan realitzades amb la tècnica del saltacavall.
També es interessant la finestra renaixentista de pedra amb un entraginet de fusta.
Se sap que antigament al costat hi havia una altra finestra igual.

Ressenya històrica

Sense dades.