C. Major, 14 - Ca l'Escarola - Conesa

Descripció

Gran casa que destaca la seva façana posterior de tipus modernista.
Amb un porxo amb quatre columnes d'aparell girat, com al ràfec superior, dos pisos amb galeria porticada amb dues fileres d'arcades de punt rodó sobreposades. La intersecció dels arcs rodons forma arcs ogivals amb efecte visual de palmeres o de focs artificials. És una obra senzilla però molt enginyosa on la fàbrica de maó decorada amb rajoles vidriades no és només decorativa sinó estructural, ja que dóna una forma estilitzada a les columnes i les arcades. La barana calada de les galeries també és de fàbrica de maó, aquí arrebossat de blanc.

Ressenya històrica

Segons sembla aquest edifici va ser encarregat pel seu propietari Alfons Segarra Poblet (Conesa, 1876-Barcelona, 1951) al mestre d'obres Miquel Albareda Canyelles, autor també de cal Rei a Pavia (la Segarra).
Alfons Segarra va ser un exportador de barrets de pell de conill amb fàbrica a Barcelona, i que va fer fortuna en el bon moment econòmic que Catalunya va viure durant la I Guerra Mundial. Va fer remodelar la casa l’any 1918.