C. Major, 14 - BarberÓ de la Conca

Descripciˇ

Casa composta de planta baixa, pis i golfa. Porta amb brancals de pedra. Al mig de l'arc hi ha la data de construcciˇ "1895" inscrita en una cartela de motius vegetals.

Ressenya històrica

Sense dades.