C. Major, 130 - Montblanc

Descripció

La façana és de carreus de pedra a nivell de planta baixa i primer pis. Els carreus del primer pis estan encintats, decoració que s'imita a la part refeta de la segona planta.
Aquesta casa té un arc de mig punt a la portalada d'accés i presenta també un bonic finestral gòtic format per dues finestres del tipus anomenat coronelles amb els arcs trilobats.

Ressenya històrica

L'any 1731 formava part d'una casa de 1a. qualitat, propietat del notari Salvador Alba, junt amb les Unitats Cadastrals 6425114, 6425115 i 6425116.
Aquesta casa segurament formava part de Ca l'Alba, juntament amb les unitats cadastrals 6425114, 6425115, 6425116, 6425124, 6425125 i 6425126.
Malgrat estar catalogada aquesta casa, seria convenient que aquesta catalogació s'actualitzés i s'unifiqués amb les altres unitats cadastrals que originàriament havien format part de Ca l'Alba.