C. Major, 124 - Ca l'Alba - Montblanc

Descripció

La Casa Alba conserva uns bonics esgrafiats que daten de 1737 que embelleixen notablement la façana d'aquest edifici.
L'esgrafiat, que combina el blanc i el marró fosc, es basa en la repetició d'un motiu derivat del quadrat. El tema ornamental d'estil barroc sorgeix en trobar-se dos eixos perpendiculars.
Hi ha dues portalades amb arc de mig punt. Entre elles n'hi ha una altra, de cronologia posterior, amb muntants i dintell de pedra. Al dintell del balcó central s'hi llegeix la data 1737.
L'interior d'aquesta casa té diversos arcs escarsers i apuntats. L'únic element remarcable de la part de l'escala és la cúpula de guix que la cobreix, realitzada probablement en el curs de les reformes realitzades a l'edifici a mitjans segle XVIII.
Malgrat que la casa té una entitat suficient com per estar catalogada sencera com a Bé d'Interès, l'única part catalogada d'aquesta casa és la capella de Sant Cristòfol.

Ressenya històrica

Casa propietat del llinatge històric dels notaris montblanquins Alba (segles XVIII-XIX).
L'any 1731 hi havia una casa de 1a. qualitat, una de 3a. i part d'una altra de 2a.
Al dintell del balcó central hi ha la data de 1737.
L'any 1964 s'hi varen fer obres de reforma.
Va ser restaurada l'any 1984 per Maties Solé i Maseras.