C. Major, 12-14 Cal Cabaler - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres de grans dimensions (600 m2), compost per una planta baixa, un primer pis i golfes.

Avui l'edifici està dividit en dues propietats diferents (números 12 i 14).

A la planta baixa trobem dos portalades d'entrada i una porta més petita. Una de les dos portalades té un escut amb motius vegetals i amb la data de construcció en el seu interior (1798).
En el primer pis hi trobem dos balconades, una més gran que l'altre.
També podem destacar les finestres circulars de les golfes.

Ressenya històrica

La família Minguella, originaria de Verdú, era una de les més importants de la vila durant els segles XVI a XVIII. Destaquen Josep A. de Minguella i Batlle, cavaller (s. XVIII) i el seu fill Antoni de Minguella i Virgili.
Aquest darrer va fer construir aquest casal; també va patrocinar les obres de la nova església i urbanitzà la zona coneguda com "la botigota".
El 1928 la casa va passar a la família Salas. Actualment l'antic palau està dividit entre tres propietaris diferents.