C. Major, 12 - Ca la Coloma - Passanant i Belltall

Descripció

Casa antiga de pedra que destaca perquè té un dintell on hi ha gravat l'any de construcció, el 1855. El dintell esta perforat en la part inferior com es tipic en moltes de les cases del municipi i també diposa d'una creu escolpida per no deixar entrar mals esperits a la vivenda.

Ressenya històrica

Sense dades.