C. Major, 114 - Montblanc

Descripció

Malgrat que Ca l'Aguiló ha estat dividida recentment en dues propietats, s'ha de considerar una sola casa.
La façana del c. Major presenta uns esgrafiats del segle XVII i XVIII, en molt mal estat de conservació, amb decoració neoclàssica barrejada amb decoració barroca.
A la dovella central de la portalada de l'esquerra s'hi llegeix la data "1705". Aquesta portalada fou tapiada i s'hi va obrir una porta d'accés i una finestra. A l'arc escarser de pedra de la portalada de la dreta es pot llegir " ANY DEL SENYOR (DL SR) 1781 ". La façana posterior del c. Santa Tecla deixa veure, darrere una tanca arrebossada,una porxada a la planta baixa i una altra al primer pis; la darrera té un enteixinat amb bigues, quadrons de fusta i rajoles pintades. L'escala principal de l'interior de la 114 està culminada per una cúpula amb decoracions de guix. Al replà que hi ha al capdamunt de l'escala hi ha unes columnes amb capitells neoclàssics que sostenen uns arcs de mig punt.

Ressenya històrica

Aquesta casa té l'estructura típica de les cases senyorials del segle XVIII.
Segons el cadastre de l'any 1731 formaven una sola casa de primera qualitat les actuals propietats 114 i 114 B.