C. Major, 11 - Solivella

Descripció

Habitatge entre mitgeres compost de planta baixa i dos pisos. Edifici restaurat, en bon estat de conservació. La porta d'entrada, formada per un arc escarser adovellat. La clau de l'arc presenta un escut amb la data 1882 sota palmeta.

Ressenya històrica

Sense dades.