C. Major, 09 - Cal Vilalta - Montblanc

Descripció

La façana feta d'estuc, presenta abundant ornamentació, sent la més
important a les golfes.
De temàtica vegetal amb ús de la corba. S'han alternat els colors ocre
i granate i l'esgrafiat es presenta a dues capes, sobresortint
la que té el motiu en granate.

Ressenya històrica

L'esgrafiat d'aquesta casa va ser restaurat l'any 1980 per M. Solé i Maseras.