C. Major, 09 - Cal Jep - Solivella

Descripció

Edifici de planta baixa més dues plantes pis, entre mitgeres, situat al carrer Major. Façana restaurada, amb acabat de morter monocapa, en bon estat de conservació. Destaca la porta d’accés, adovellada i coronada amb un escut compost d'una orla emmarcada per quatre palmetes amb la inscripció: "GREGORI ESPANYOL 1795".
A l’interior de l’habitatge i en planta baixa trobem una arc apuntat, que sembla repetir-se en altres edificis del mateix carrer seguint la mateixa alineació.

Ressenya històrica

Sense dades.