C. Major, 09 - Blancafort

Descripció

Edifici entre mitgeres, compost de planta baixa i dos pisos. La porta principal presenta una porta amb dovelles motllurades. El primer pis presenta un balcó continu amb barana de forja.

Ressenya històrica

El 1819 hi vivia la família Civit. Al segle XIX hi vivia la família Sala.
Posteriorment va passar a mans de la Cooperativa Agrícola, que hi tenia les oficines, la sala del cafè i la sala de ball. També hi feien cinema.
Posteriorment es va convertir en la Llar de Jubilats i pensionistes de Blancafort.
Actualment abandonat.