C. Major, 07 - Ca l'Eulàlia - Rocafort de Queralt

Descripció

Casa en mal estat de conservació. La clau de la volta de la porta està feta amb alabastre i s'entreveu l'any 16?? i un escut repicat.

Ressenya històrica

Casa natal de Maria Civit, muller de Pere Anton Veciana, primer comandant dels mossos d'esquadra.