C. Major, 01-Cal Roig - Vallclara

Descripció

Casa de pedra reformada. L'element interessant és la porta dovellada. Dos dels carreus han estat afegits amb posterioritat.
S'observa unamarca de picapedrer en una dovella i en un brancal de la porta hi ha un forat que servia per lligar els animals de transport.

Ressenya històrica

Sense dades.