C. Josa, 06 - Casal dels Josa - Montblanc

Descripció

En el transcurs de diverses restauracions que s'hi han fet, s'han trobat restes que es poden datar del segle XIII. S'han conservat alguns elements originals, com ara dues arcades i una portalada amb un arc de dovelles una mica apuntat, que segurament era la primitiva porta d'entrada.
Del seu interior s'ha de destacar la presència de tres grans arcades de pedra, acompayades d'altres de més petites.

Ressenya històrica

Actual seu del Museu Comarcal.
L'anomenat Casal dels Josa és possible que hagués estat inicialment propietat dels Vilafranca. Originalment, formava part de l'edifici de les escrivanies reials o de les dependències de la cúria eclesiàstica i ocupava una part de l'antic fossat de Santa Maria.
Després (1699 i segle XVIII) va esdevenir propietat dels Josa, ciutadans honrats i importants botiflers, qui varen fer fer modificacions estructurals considerables per adaptar l'immoble a les tasques agrícoles i es va tornar a fer la façana principal.
Actualment és la seu del Museu Comarcal de la Conca de Barberà gràcies a la cessió que en van fer els germans Alfonso Andreu a l'Associació Museu Arxiu el 1958. Després de les remarcables reformes fetes els anys 1957- 1960, 1976- '78 i 1983- '86 l'edifici va adquirir la seva fisonomia actual.