C. Joan Esplugas, 22 - Barberà de la Conca

Descripció

Edifici compost de planta baixa, dos pisos i golfa. La seva porta està composta per un arc rebaixat adovellat. La seva clau presenta la inscripció "PURIANA" a la part superior i la data 1797 a la part inferior.

Ressenya històrica

Edifici de finals del segle XVIII reformat a començaments del segle XXI conservant els elements més representatius de l'antiga construcció setcentista.