C. Joan Esplugas, 14 - Barberą de la Conca

Descripció

Edifici compost de planta baixa, dos pisos i golfa. La seva porta estą composta per un arc de mig punt adovellat. La seva clau presenta una cartela octogonal amb la inscripció "Josep Poblet" a la part superior i l'any 1788 a la part inferior. Sota la data hi ha una petita forma geomčtrica.

Ressenya històrica

Sense dades.