C. Joan Esplugas, 07 - Barberą de la Conca

Descripció

Edifici compost de planta baixa, pis i golfa. La seva porta estą composta per un arc de mig punt adovellat. La seva clau presenta una cartela rectangular.

Ressenya històrica

Sense dades.