C. Joan Esplugas, 03 - Barberą de la Conca

Descripció

Edifici compost de planta baixa, pis i golfa. La seva porta estą composta per un arc rebaixat adovellat. La seva clau presenta un escut amb una palmeta a la part superior i en la inferior.

Ressenya històrica

Sense dades