C. Joan Esplugas, 02 - Barberà de la Conca

Descripció

Edifici compost de planta baixa, pis i golfa. La seva porta està composta per un arc rebaixat adovellat. La seva clau presenta una inscripció "Victorià Vallvé" i la data de construcció 1850.

Ressenya històrica

Sense dades.