C. Hortolans, 05 - Montblanc

Descripció

Aquest elegant esgrafiat està elaborat combinant els colors beix i marró. La decoració esgrafiada es troba ubicada al llarg de la façana a les vores dels balcons i a sobre d'aquests; també es pot observar que el capdamunt de l'edifici també està ornamentat amb aquests esgrafiats. La decoració té formes geomètriques (rectangulars) a les vores de les finestres i ornamentació vegetal (fulles i flors) a la part superior dels balcons.

Ressenya històrica

Sense dades.