C. Guillem de Llordat, 05 - Montblanc

Descripció

Aquest edifici té una façana feta de carreus de pedra treballada. La llinda de l'arc de la portalada d'entrada té gravat l'any 1818.

Ressenya històrica

Sense dades. Aquest edifici és possible que formés part, totalment o parcialment, de l'edifici del Palau Reial.