C. Fra Magí Català, 09 - Montblanc

Descripció

És la casa nadiua de Fra Magí Català.

Ressenya històrica

Sense dades.