C. Font del Vall - Torre 23 - Torre de Sant Marçal - Montblanc

Descripció

És una torre que té el seu espai interior ocupat per una casa abandonada.

Ressenya històrica

Sense dades