C. Font del Vall, 38 - Cal Foguetó - Montblanc

Descripció

La façana d'aquest edifici presenta un esgrafiat d'estil modernista. La decoració esgrafiada es circunscriu bàsicament al dintell de la finestra i els dos balcons del segon pis. Suposem que, al tercer pis, la decoració esgrafiada estava representada de la mateixa forma que com ho està al segon pis, però no ho podem afirmar amb seguretat perquè les possibles restes d'esgrafiat del tercer pis s'han perdut o han estat tapades amb ciment.
Al capdamunt de la façana hi ha una barana de ciment feta a l'antiga, tal com es feien les baranes abans amb ciment utilitzant un motlle.

Ressenya històrica

Sense dades.